www.proma-group.com
E-shopKatalog na stiahnutieGarančný program WORXpromaFermWORXTelwinCompreciseWORKSITE

GARANČNÝ PROGRAM WORX

Náradie značky WORX PROFESSIONAL a WORX GARDEN je sprevádzané nadštandardnými záručnými podmienkami.
Podmienkou na získanie nadštandardnej záruky je registrácia a plnenie podmienok služby „GARANČNÝ PROGRAM“.
V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb je ponúkaný pre zákazníkov WORX PROFESSIONAL a WORX GARDEN špeciálny „GARANČNÝ PROGRAM“.
Naplnením podmienok tejto služby zákazník získa nárok na predĺženú záruku „2+1=3“ a môže tak bezplatne využiť až 1095 dní nadštandardnej záruky.

„Podmienky GARANČNÉHO PROGRAMU“ sú tieto:

1. Korektnú registráciu produktu do služby „GARANČNÝ PROGRAM“ je nutné vykonať najneskôr do 14 kalendárnych
dní od kúpy výrobku na internetovej adrese https://register.worxtools.com/home?lang=sk

2. Pravidelné platené „INŠPEKČNÉ PREHLIADKY“ strojov autorizovaným servisným strediskom, prvá najneskôr
do dvoch rokov od dátumu nákupu.


Program akcí na vybrané obdobie je prázdny