www.proma-group.com
E-shopKatalog na stiahnutieGarančný program WORXpromaFermWORXTelwinCompreciseWORKSITE

Stroje a náradie

Obrábacie stroje PROMA sú vyrobené s rešpektom k požadavkám zákazníkov na kvalitu a účelnosť. Konstrukčně úpravy a vylepšenia sú výsledkom Vašej vlastnej vývojovej činnosti, prevedenie strojov a ich výroba sú dozorované podľa platných technických noriem, zaručujúcich súlad s požiadavkami bezpečnosti, čo potvrdujú certifikáty CE pre prodaj na českom trhu aj v zahraničí.
Všetky stroje sú vyrábané v odsúšaných a overených prevádzkach vžajúcich naše znalosti a skúsenosti z bohatej českej strojárenskej históie.
» Katalóg na stiahnutie» Stroje a náradie» Záruka


Program akcí na vybrané obdobie je prázdny